› Meist
Eesmärk:

Tallinngaas OÜ eesmärk on arendada maagaasi võrgustikku vanas Nõmme elamurajoonis, asendades kivisõel ja puidul köetavad katlad gaasikateldega.

Maagaasi kasutusele võtmine kivisöe asemel vähendab tunduvalt piirkonna keskkonna saastet, mis oleks kaudne kasu kõigile piirkonna elanikele.

Tegevuspiirkond:

Tallinngaas OÜ tegevuspiirkond koosneb kahest võrgupiirkonnast Nõmme linnaosas Tallinnas, millest üks paikneb Vabaduse pst. , Valdeku tn., Mahla tn. vahelisel alal ning teine vastavalt Männiku tee ja raudtee vahelisel alal hõlmates kinnistuid Männiku tee 123/1, 123/2, 123/3 kuni raudteeni välja ja ulatudes Tallinna linn piirini.

Tallinngaas OÜ tegutseb oma võrgupiirkondades võrgu kaudu maagaasi jaotuse teenuse osutamise ja maagaasi müügiga.

Tallinngaas OÜ tegevuspiirkond maagaasi müügil hõlmab kogu Eesti Vabariigi territooriumi.

Energiaturu Inspektsiooniga kooskõlastas 20.09.2004 a. TALLINNGAAS OÜ-le kodutarbijatele müüdava 1m3 maagaasi piirhinnaks 2.29+18 %-.

Vabatarbijale toimub 1m3 maagaasi müük lepingus kokkulepitud hinna aluse.

TALLINNGAAS OÜ › Männiku tee 68, 11212 Tallinn, GSM 50 20 667 E-post info@tallinngaas.ee