› Uudised
Alates 15.03.2016 kehtib Tallinngaas OÜ gaasivõrgus Konkurentsiameti
15.12.2015 otsusega nr 7.1-7/15-018 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,13909 eur/m³, millele lisandub käibemaks.
11

Alates 01.09.2015 kehtib Tallinngaas OÜ gaasivõrgus Konkurentsiameti
01.06.2015 otsusega nr 7.1-7/15-015 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,13544 eur/m³, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.03.2015 kehtib Tallinngaas OÜ gaasivõrgus Konkurentsiameti
27.11.2014 otsusega nr 7.1-7/14-033 kooskõlastatud maagaasi jaotusteenuse hind 0,13500 eur/m³, millele lisandub käibemaks.

Vastavalt "Euro kasutusele võtmise seaduse" § 9. p(10)
on Maagaasi aktsiisimäär 23,45 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.
Tallinngaas OÜ võrguteenusehind alates 01.01.2011 on 66,47 eurot 1000 m3 maagaasi jaotamise kohta.

Kaevetööde käigus vigastati 23.10.09 kell 13.30 gaasitoru Võidu tn. 34
maja ees. Ajutiselt on katkestatud Tallinngaas OÜ võrgupiirkonnas magaasi
tarned, kuni avarii likvideeimiseni.

Tallinngaas OÜ teatab, et on kooskõlastanud Energiaturu Inspektsiooniga
maagaasi võrguteenuse hinna 0,895 kr/m3, mis hakkab kehtima alates
15.12.2007.a.

Maagaasi hind tarbijatele alates 01.01.2007.a

Maagaasi hind2,97 EEK/m³
Võrguteenuse hind0,977 EEK/m³
Hinnale lisandub käibemaks 18 %.

Prognoositav maagaasi hind alates 01.10.2007

Maagaasi hind3,41 EEK/m³
Võrguteenuse hind0,97 EEK/m³
Hinnale lisandub käibemaks 18 %.

Männiku tee rekonstrueerimine

Seoses Tallinna Kommunaalameti tellimusele teostab K-Projekt AS Männiku tee rekonstrueerimise tööprojekti.

Rekonstrueerimise käigus uuendatakse kõiki tänaval olevaid insenertehnilisi kommunikatsioone:

vee –ja olmekanalisatsiooni,
sadeveekanalisatsiooni trasse,
tänavavalgustust,
side- ja elektrikaablitrassid viiakse maakaablisse,
RAJATAKSE GAASITRASS

Selleks, et teada saada, millised kinnistud soovivad liituda gaasitrassiga, palume võtta meiega ühendust ajavahemikus 01.03.2007 – 07.03.2007 kella 9.00 – 17.00 järgmisel telefonil:

Tallinngaas OÜ Eda Saaberg GSM 5020667
või jätta teade e-posti: info@tallinngaas.ee

2007- ndal aastal Männiku teele rajatava gaasitrassiga liitumistasuks, võimsusel kuni 35 kW (4,0m3/h), kujuneb kolmkümmend üks tuhat krooni (31 000.- eek), millele lisandub 18% käibemaks.

Kes ei soovi liituda 2007-ndal aastal, saavad ühineda gaasitrassiga viie (5) aasta möödudes ehk 2013-ndal aastal. Liitumistasu maksumus arvutatakse igale liitujale eraldi tegelike kulutuste ja kehtiva seadusandluse alusel.

TALLINNGAAS OÜ › Männiku tee 68, 11212 Tallinn, GSM 50 20 667 E-post info@tallinngaas.ee